Geen producten (0)

Voorwaarden

 

EREDAME

KvK 08189942

Btw nr : NL171270794B01

Bankgegevens: NL44 SNSB 0947 7776 36

 

 • Veilig betalen met Ideal
 • Levering binnen 2 - 4 werkdagen
 • 14 dagen herroepingsrecht
 • Niet goed, geld terug.
 • Verzendkosten € 3,95 tot 10 Kg

                                   € 4,95 tot 20 Kg


VERZENDING

Verzending van de door jouw bestelde artikelen vindt plaats binnen 2 tot 3 werkdagen op volgorde na ontvangst van betaling.
Voor producten met een langere levertijd staat dit op de website vermeld en nemen wij na uw bestelling contact met u op.
 

Verzenden jullie elke dag van de week ?

Nee de pakketten worden alleen verzonden op werkdagen van Maandag tm Vrijdag, in het weekend is het magazijn gesloten.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor vragen kan er altijd een email gestuurd worden naar hello@eredame.nl. U ontvangt binnen 24 uur bericht terug

 

BETALING

Er zijn een aantal voordelen door te betalen met een creditcard, hieronder vallen Maestro (1,5%), Mastercard (2,25%), Mister Cash (1,5%), Visa (2,25%), Vpay (1,5%), Pay Pal (1,5%). Voor deze service worden de kosten die Eredame moet betalen aan de bank, aan de klant doorberekend. Houd er rekening mee dat er een percentage van het totaal bedrag gerekend wordt per transactie.

 1. Je hoeft je minder zorgen te maken over de betrouwbaarheid van de partij bij wie je afrekent want via een chargeback procedure kunt je de betaling gemakkelijk terug draaien als je de aankoop niet blijkt gedaan te hebben of als de weder partij, denk aan online winkels of leveranciers niet aan hun verplichtingen voldoen.
 2. Ontvang je de bestelling niet door faillissement, fraude of diefstal dan is het tamelijk eenvoudig het geld retour te ontvangen, ofwel je doet een beroep op de creditcard verzekering. Meestal is het zo dat aankopen met een creditcard de 1e paar maanden gratis verzekerd zijn.


LEVERING

De koper dient direct na het ontvangen van het bestelde product (en ) deze te inspecteren op beschadiging, te kort in hoeveelheden of andere waarneembare tekortkomingen.
Eventuele gebreken dienen onmiddellijk per email bij Eredame aangemeld te worden, uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van het pakket.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 

Bestellingen zullen door Eredame met zorg afgeleverd worden doch altijd binnen 30 dagen afgezien de uitzonderingen (aangegeven op de website) met een langere levertijd .
Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn omdat een bestelling niet meer op voorraad is of andere redenen van vertraging dan ontvangt de koper uiterlijk binnen 1 maand na de bestelling bericht van Eredame en heeft de koper het recht de bestelling zonder kosten dan wel zonder reden te annuleren.


De genoemde prijzen door Eredame omvatten niet de transportkosten en de levering. De kosten van transport en levering worden uitzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.


Indien een product dat niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal de koper bericht ontvangen van Eredame met de informatie wanneer het product vermoedelijk weer beschikbaar zal zijn, op de site vermeldt Eredame per product de verwachte levertijd.
Let op dit is een indicatie gebaseerd op het feit dat het product bij de leverancier nog leverbaar is.
In geval van niet leveren van de producten worden de eventueel door de koper betaalde sommen terug betaald, zonder interest of andere vergoedingen.


Als een product van Eredame niet meer in ons magazijn in Nederland voorradig is, staat er op de site van Eredame een levertijd van 2 – 12 weken, Eredame doet eens in de paar maanden een bestelling bij leveranciers uit Zuid Afrika. Zo kan het zijn dat de koper een bestelling doet en binnen 2 weken de producten in huis heeft omdat toevalligerwijs wij net onze bestelling uit Zuid Afrika hebben ontvangen. Het kan ook zo zijn dat wij kort voor de bestelling van de koper een bestelling aan Zuid Afrika hebben doorgegeven. In dat geval betekent het dat het een maand of langer duurt voordat wij wederom een bestelling kunnen plaatsen, plus het aantal weken van de levertermijn.
Wel kunnen wij de koper uitsluitsel geven of het product wel of niet op voorraad is. Mocht het product niet op voorraad zijn in Zuid Afrika, dan kunnen zij ons een indicatie geven wanneer zij denken het product te kunnen leveren.
Vertragingen zullen aan de koper per email doorgegeven worden zodra Eredame daarvan op de hoogte is.


Eredame verzend in Nederland tegen een tarief van € 3,95 bij een gewicht tot 10 KG en €4,95 tot 20 KG.  U ontvangt dan een Track & Trace nummer via de mail.


VERZENDKOSTEN MEUBELEN - MEUBELTRANSPORT

Wanneer u bij Eredame meubelen bestelt (met uitzondering van de poefjes/hockers) zijn er 2 categorieën te onderscheiden : 1. regulier transport, 2. meubeltransport

Meubeltransport gaat op afspraak, met de klant zal in overleg een bezorgdag afgesproken worden. Er is geen mogelijkheid een dagdeel te kiezen voor bezorging, er wordt 1 dag afgesproken, de klant dient de gehele dag thuis aanwezig te zijn. Het is wel mogelijk om een mobiel nummer aan de chauffeur door te geven, zodat deze een half uur van te voren kan bellen, dit is vooral handig voor klanten die dichtbij huis werken. U kunt natuurlijk ook een ander persoon inschakelen om het meubeltransport in ontvangst te nemen.

Het meubeltransport eindigt aan de voordeur op de begane grond. Klanten die in een flat wonen o.i.d. dienen zelf te zorgen voor het transport naar de 1e, 2e, 3e verdieping of hoger. Het is goed om daarvan op de hoogte te zijn en rekening mee houden i.v.m. hulp. Natuurlijk kan er aan de chauffeur gevraagd worden of hij even kan helpen, maar houd er rekening mee dat hij dit niet verplicht is en het antwoord ook nee kan zijn.

Meubeltransport geschied alleen op werkdagen van maandag tm Vrijdag uitgezonderd feestdagen.

De kosten van dit transport bedragen € 65,- per pallet.

Meubeltransport buiten Nederland is mogelijk, maar er zal per bestelling gekeken worden naar de kosten van het vervoer, rekening houdende met de meest passende vervoersmethode, dit zal per land verschillen. Neem daarom voor bestellingen van meubilair contact op met de klanten service van Eredame middels hello@eredame.nl Eredame zal dan spoedig na de aanvraag, de klant een geheel vrijblijvende prijsopgave van meubeltransport ontvangen. Nadat de factuur in zijn geheel voldaan is, zal een bezorgafspraak gemaakt worden en het product afgestuurd worden.

PRIJZEN

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten .
Voor de gevolgen van druk en zet fouten is Eredame op geen enkele manier aansprakelijk.
Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Voor bezorging buiten Nederland gelden andere tarieven Eredame neemt na de bestelling contact op met de koper over de kosten buiten Nederland.
Afgeprijsde producten kunnen niet geretourneerd worden.
 

HET AANBOD

De aangeboden goederen worden duidelijk en naar waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeld de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingsrecht, de eventuele bezorgkosten als  mede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.

RUILEN

Ruilen is geen probleem. Meld het product aan via hello@eredame.nl en volg de retourprocedure, je ontvangt dan het aankoop bedrag van het te ruilen product retour. De bestelling van het nieuwe product geldt als een nieuwe bestelling. De verzendkosten voor deze nieuwe bestelling worden dan opnieuw in rekening gebracht.


ANNULEREN

1.De koper die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd aan Eredame van 50% van de aankoopsom indien Eredame de koper reeds in kennis heeft gesteld dat de gehele of gedeeltelijke bestelling op zeer korte termijn afgeleverd gaat worden.

2.De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.


3.Zakelijke klanten kunnen hun overeenkomst niet annuleren.


HERROEPINGSRECHT

Het is altijd jammer als een woonproduct niet aan je wensen voldoet.
Daarom kan de koper het product zonder reden van opgaaf binnen 14 dagen na ontvangst als retour aanmelden.
De koper kan zijn retour aanmelden via hello@eredame.nl.
De producten dienen in originele verpakking voorzien van labels en ongebruikt en onbeschadigd retour gestuurd te worden.
De koper dient bij de retourzending een kopie van de factuur in te sluiten.
Wanneer de koper nalaat een kopie van de factuur in te sluiten, bestaat de kans dat de verwerking van het retour aanzienlijk vertraging oploopt.


De retourverzendkosten voor retourneren binnen Nederland zijn voor rekening van de koper. Wij raden aan het verzendbewijs altijd te bewaren.

Voorkom schade en pak het product goed in. Producten die zijn beschadigd tijdens het retourtransport door onvoldoende of niet toereikende verpakking nemen wij niet retour. Dit ter beoordeling van Eredame.

 

Het pakket mag gestuurd worden naar :

Eredame

Kortelandstraat 68

7511RW Enschede

Bij retourneren vanuit andere landen dan Nederland, zij de kosten hiervoor voor de koper.

 

KLACHTENREGELING

 1. Eredame beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk per email ( hello@eredame.nl ) aangemeld te worden, uiterlijk 48 uur na ontvangst van het pakket.
 3. Klachten door Eredame ontvangen worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbare langere verwerkingstijd vraagt wordt door Eredame binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht in onderling overleg niet kan worden opgelost, ontstaat er een geschil waarvoor geschillenregeling van toepassing zijn.
 5. Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot Eredame. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de koper zich wenden tot Stichting Webwinkelkeur deze zal gratis bemiddelen. Mocht er onverhoopt nog niet tot een oplossing gekomen worden  dan kan de koper zich met de klacht wenden tot Geschil Online. 
 6. De uitspraak van deze Stichting Geschil Online is bindend, zowel voor Eredame als de koper stemmen in met deze bindende afspraak.
 7. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 8. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het Europees ODR platform
 9. Een klacht schort de verplichtingen van Eredame niet op, tenzij Eredame schriftelijk anders aangeeft.
 10. Indien de klacht gegrond wordt bevonden door Eredame, zal Eredame naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

AANSPRAKELIJKHEID

Eredame is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen.
Eredame is nooit aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade of winst -of omzetderving.
Indien Eredame om welke redenen dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Eredame is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander electronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen verkoper en koper.
Het is mogelijk dat Eredame op haar website links opneemt naar andere internetsites.
Dergelijke links zijn louter informatief, Eredame is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetsites waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat daarvan gemaakt kan worden.

SCHADEVERGOEDING

De zakelijke klant kan de onderneming nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

GARANTIE

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 3. De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door fabrikant afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.

De wettelijke garantie van 1 jaar is op onze meubelen van toepassing, enkel bij aantoonbaar gebruik binnenshuis en voorzien van een aankoopbewijs. Eredame producten zijn niet geschikt voor buitengebruik, dit zal de levensduur van het product drastisch negatief beïnvloeden. Daarom kan Eredame op gebruik van producten buitenshuis geen garantie geven.

 
PERSOONSGEGEVENS / PRIVACY

Indien u een bestelling plaatst bij Eredame dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand tevens ontvangt u dan automatisch een nieuwsbrief van Eredame, wanneer u hiervan geen gebruikt wilt maken kunt u zich in de eerste nieuwsbrief onderaan afmelden.
Eredame houdt zich aan de Wet Persoons Registratie en zal uw gegevens nimmer verstrekken aan derden.

 OVEREENKOMST

Eredame houdt zich ten allen tijden het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder verzending onder rembours of vooruitbetaling.
Wanneer na 5 dagen Eredame geen vooruitbetaling heeft ontvangen van de koper behoudt Eredame het recht om de bestelling op de 6e dag na bestelling, deze te annuleren.

CADEAUBON

Een tegoed bon of cadeaubon verliest zijn geldigheid na 1 jaar van afgifte van de bon op voorwaarde dat de afgifte datum op de tegoed / cadeaubon is vermeld.

OVERMACHT

Eredame is niet aansprakelijk wanneer door gevolgen van onmacht zij haar verbintenissen niet kan nakomen.
Onder onmacht wordt verstaan staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, en niet tijdig leveren van leveranciers .
Tevens wordt onder overmacht verstaan storing in een netwerk of verbinding of het op enig moment niet beschikbaar zijn van een website.

COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van Eredame tekst of beeld materiaal over te nemen, publiceren of voor enig ander doeleinden te gebruiken.